SäkMan - Säkerhet för era behov

www.sakman.se © 

Patrik Persson

info@sakman.se

073-3107076


SäkMan erbjuder en lokal säkerhetsmanager för de företag som inte har egen lokal säkerhetsnärvaro.Utöver att erbjuda långsiktiga tjänster tar SäkMan självklart även på sig att hjälpa er med utbildningar, utredningar och andra säkerhetsrelaterade uppdrag för att ge er den bästa lösningen för era behov.


2019-04-25

NYSTART

Nu är SäkMan uppstartad och igång sedan några dagar.

SäkMan sitter på The Great Northern, Storgatan 53, Skellefteå men arbetar mot kunder i hela Sverige men med särskilt fokus på de fyra nordligaste länen.


Jämfört med när SäkMan var aktiv för några år sedan så har tjänsteutbudet förändrats en del. Det finns fortfarande kvar möjligheten att ta in SäkMan som lokal säkerhetsmanager för att stötta era verksamheter men det har även tillkommit tjänster i form av utredningar, utbildningar, riskanalyser med mera.


Exempel på utbildningar som erbjuds:

  • Hantering av väpnat våld/PDV på skola och arbetsplats
  • Hantering av Hot & Våld situationer
  • Första Hjälpen och HLR


Exempel på analyser/utredningar som SäkMan kan hjälpa er med:

  • HCR-20 (hur våldsbenägen en person är)
  • TRAP-18 (hur stor är risken för ensamagerande terroristhandling)
  • Riskanalys på skolor och lokaler utifrån ett inrymningsperspektiv (ingår i utbildning PDV ovan)
  • Handlingsplaner och rutiner


Självklart hjälper vi gärna till er med andra säkerhetsrelaterade uppdrag också utöver vad som är nämnt ovan. Hör gärna av er med en förfrågan/problembeskrivning så startar vi utifrån det.